tirsdag, august 18, 2015


Med den vemodige lukning af Grønnedal føler jeg, jeg er kommet frem til en afslutning på min grønlandskarriere.
Mit grønlandsliv har samlet set strukket sig over ca. 7 år, fordelt på kortere og længere arbejdsophold, regnet fra min første tur i 1987 på Angissoq Loran Station (Se blog : HER), via Thule Air Base 1988-89, over Kangerlussuaq Lufthavn 1990-91 til Grønnedal 2004-11.
Dertil kommer to fjorten dages turistture i Diskobugten og en to måneders bryllupsrejse med Tina, som bl.a. bød på langtursvandringen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, uge lang telttur mellem de høje tinder ved Tasiusaq nær Nanortalik og en forblæst femdages vandretur over fjeldene mellem Qassiarsuk og Narsaq.
Alle ture, store som små, har på hver sine måder været uforglemmelige.
Takket være internettets opfindelse, har det været muligt at dele de mange oplevelser i Grønnedal med alle jer som selv har været der, eller har haft pårørende udsendt ved GLK.
Men som det allervigtigste, er bloggen her jo min egen hukommelsesbank, som gør det muligt at rejse tilbage i tiden en gang imellem, og genopleve en god fjeldtur eller en smuk udsigt over fjorden :)


Grønnedal står nu tom og forladt; helt som den gamle mineby Ivigtut nærved har gjort det i årtier.
Grønlands Kommando og Færøernes Kommando er nedlagt og er i stedet blevet lagt sammen til en fælles Arktisk Kommando, som holder til i Nuuk. En beslutning som var flere år undervejs.
20/4-2012 underskrev man en lejekontrakt på den tidligere Royal Greenland bygning, hvor ca. 40 medarbejdere flyttede ind pr. 1/11-2012 og nu varetager kommandoens arbejde. Medarbejdere og familier har fået samlet adresse i en af byens helt nye boligblokke.
Bliver Grønnedal ikke overtaget af Selvstyret eller andre, er det et krav at området skal ryddes fuldstændig for bygninger og installationer, således at dalen igen vil fremstå uberørt, som før amerikanerne etablerede den lille base i 1943!
Forsvaret har siden fraflytningen arbejdet på rømningen. Bygninger, og området omkring, er tømt for løse dele, hvoraf meget er foræret til forskellige samfund i Grønland. I sommeren 2014 blev alle bygninger lukket af og vinduer og døre dækket med plader for at beskytte dem mod vind og vejr. (Foto ovenfor taget af Thomas Rasmussen i ´14)
18/8-15 offentliggjorde Forsvarets Ejendomsstyrelse at man ønsker at udbyde rydningen af stationen i licitation til en værdi af anslået 300 millioner kr.


Jeg er taknemmelig for at have fået så mange gode timer med mennesker og natur i denne sydgrønlandske oase, inden stationen blev endegyldigt lukket.
Det er passende at rette en stor tak til Grønlands Kommando, Danstruct og Sermersooq- (og Ivittuut) kommune for gæstfrihed og velvilje i forbindelse med min families besøgs- og arbejdsophold gennem årene.
Det har betydet utrolig meget for os som familie, at have fået denne store fælles oplevelse :)
Tak til kolleger og personel for godt og kammeratligt samvær!


fredag, august 26, 2011

Så ser det endelig ud til der er kommet en afgørelse på Arktisk Kommando's fremtidige placering. På knr.gl har man i dag kunne læse følgende artikel :

"Kuupik Kleist og Færøernes lagmand Kaj Leo Holm Johannesen holdt mandag møde med forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, hvor de tre parter nåede til enighed. Og torsdag gav parterne bag det danske forsvarsforlig deres opbakning til beslutningen.

Værnsfælles Arktisk Kommando, som den kommer til at hedde, får forbindelseselement i Tórshavn. Ifølge Forsvarsministeriet er valget faldet på Nuuk på grund af flere ting, blandt andet mulighed for tæt samarbejde med Naalakkersuisut, politimesteren i Nuuk og de færøske myndigheder. Der skal ikke bygges en kaserne – Arktisk Kommandos primære opgave bliver at styre og koordinere indsatsen af forsvarets forskellige enheder i Nordatlanten og Arktis.

- Forsvaret løser en lang række vigtige opgaver i Nordatlanten og Arktis, og med denne effektivisering af kommandostrukturen frigør vi ressourcer, som kan anvendes til forsvarets opgaveløsning, udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

I den kommende tid skal Danmark, Grønland og Færøerne blive enige om de nærmere detaljer, som for eksempel hvad der skal ske med Kangilinnguit og Mjørkedal på Færøerne. Som en del af forsvarsforliget for 2010-2014 gennemføres der desuden en analyse af forsvarets opgaver i Arktis. Det er endnu uvist, hvornår Arktis Kommando i Nuuk vil være operationsklar.

Naalakkersuisuts formand har længe talt for Nuuk som det oplagte sted for Arktisk Kommando, og det bragte ham på kollisionskurs med sine egne partifæller, der ligesom partiet Siumut pegede på Narsarsuaq."

Uheldigvis for udviklingen i Grønland, har man igen valgt at anbringe en offentlig arbejdsplads i Nuuk. Dermed fortsætter man den negative udvikling, hvor arbejdspladser samler sig i Grønlands hovedstad, og forsvinder fra det øvrige Grønland, med stor arbejdsløshed og affolkning af de mindre byer som resultat........
Jeg mener stadig Narsarsuaq havde været det rigtige valg. Udover ovenstående mener jeg følgende vejer tungt til placeringen i Sydgrønland:
I dag er det en velfungerende lufthavn for atlanttrafikken og Air Greenlands flyvninger i Sydgrønland, hvor også turisterne til denne del af Grønland starter deres rejse. Samtidig har man også vejr- og istjenesten liggende her.
Både i forhold til Nuuk og Grønnedal, vil der kunne spares store pengebeløb ved personeludskiftning, da flyet lander her og videre transport ikke vil være nødvendig. Det frigiver også mange timer for inspektionsskibene, der også er bundet af transporter af pax og gods mellem lufthavn og Grønnedal. Dertil kommer mange tjenesterejser også foregår civilt via Air Greenland og her spares udgiften ved rutehelo eller Dash 7.
Samtidig er der gode muligheder for etablering af kommandoen i eksisterende bygninger og havnen er her jo også; tilgængelig året rundt.
Argumentet om at de forskellige myndigheder har fordel af at være i samme by, mener jeg ikke er holdbart i en tid hvor diverse kommunikation bl.a. kan foregå via nettet, og teknisk stadig bliver bedre og bedre.
Men endnu mangler afklaringen om selve Grønnedals fremtid. Flere forslag har været fremme gennem tiden med alt fra overdragelse til borgerne i den nærliggende bygd Arsuk til forvaringsanstalt (fængsel !).

mandag, august 01, 2011

Inden videre rejse mod DK blev der tid til at gå en tur i Narsarsuaq. En besynderlig blanding af nye og gamle bygninger; en families træhuse og amerikansk basebyggeri.....
Også dette sted er en tidligere amerikansk base, der blev oprettet i 1941 under navnet Bluie West One og fungerede frem til 1958, hvor den blev overtaget til civil flyvning. Storhedstiden lå i perioden i starten af 50'erne hvor de gamle træbarakker blev renoveret og nyt byggeri kom til under Koreakrigen. Vedholdende historier siger at basen skulle fungere som sygehusområde for sårede soldater, men om det nogensinde blev sådan ved jeg ikke. Men liv var her. Ikke mindre end 3000 - 3500 personer havde deres daglige gang her på den tid!
Udviklingen i verdenspolitiken gjorde basen overflødig, og med øjnene rettet mod Rusland, blev basen i Thule den vigtigste.

I dag er det en velfungerende lufthavn for atlanttrafikken og Air Greenlands flyvninger i Sydgrønland, hvor også turisterne til denne del af Grønland starter deres rejse. Samtidig har man også vejr- og istjenesten liggende her.
I mine øjne er det også her den kommende Arktisk Kommando burde ligge i fremtiden.
Der vil kunne spares store pengebeløb ved personeludskiftning, da flyet lander her og videre transport ikke vil være nødvendig. Det frigiver også mange timer for inspektionsskibene, der også er bundet af transporter af pax og gods mellem lufthavn og Grønnedal. Dertil kommer mange tjenesterejser også foregår civilt via Air Greenland og her spares udgiften ved ruteheloen.
Samtidig er der gode muligheder for etablering af kommandoen i eksisterende bygninger og havnen er her jo også.
Meningerne i denne sag er mange, og debatten kører stadig, mens man venter på en afgørelse om placeringen. Kommune Kujalleq, som lufthavnen hører under, fremlægger sine gode argumenter HER, hvor der også kan læses generelle fakta om Narsarsuaq.

Ved middagstid var det slut med at lege turist. Det var tid til at gøre klar til det sidste ryk hjemover.
Flyvningen blev gennemført uden problemer og vi landede endda i Ålborg inden klokken 21, da vi kom hurtigt af sted fra Grønland. Familien hentede mig i Ålborg og endestationen i Århus var nået omkring kl. 23.
Turen over Grønland var som oftest skyfri og man kunne studere det barske landskab fra oven, mens tankerne cirklede omkring den netop overståede tur til Grønnedal og omstillingen til hverdagen i Århus.
Den bliver kontant. På denne her årstid virker Danmark meget fugtigt og lummert, når man ellers er vant til Grønlands tørre og friske luft. De første dage kommer jeg til at gå stønnende og svedende rundt og gispe efter frisk luft.
Omstilling til dansk tid bliver uden nåde, for med bare en dag fri skal jeg begynde at arbejde hos mit danske firma i Århus fra onsdag morgen.

søndag, juli 31, 2011

Første rejsedag, og et sidste kig ud af mit vindue..........
Efter planen skulle jeg ud herfra med helikopter sidst på eftermiddagen, og kunne dermed se frem til en lang og ret ubrugelig dag, hvor tiden blot ville gå med at vente, da alle mine ejendele er blevet pakket ned.
Men heldigvis er det altid ret nemt at bytte en plads på helikopteren med en "færgebillet" ;) De fleste vil helst flyve ud, og det gjaldt altså også en fra Grønlands Kommando, som jeg fik lavet en aftale med. Og da jeg gerne vil sejle, ja, så er alle glade :)
Mit ønske om et bytte ligger i at det er en dagssejlads. Jeg håber selvfølgelig på godt vejr og meget gerne en del is og kigge på undervejs, så skulle det gerne blive en god turisttur.
Vi skal sejle med Tulugaq, det mindste og ældste af inspektionsskibene. En rigtig gyngehest, hvis havet er uroligt....... Vi må se hvordan det går; om min byttehandel var en god idé eller ej, for mens jeg skriver dette, er der endnu et par timer til afgang, og et tæt skydække ser ud til at komme nærmere ude fra vest!
Vi sejler herfra klokken otte her til morgen og kan se frem til tolv timers sejlads, inden vi når Narsarsuaq, hvor vi overnatter på hotel.

Er nået frem til hotellet efter en fjorten timers sejltur!
Afgangen fra Grønnedal foregik i det dejligste solskin, men ikke længe efter, kom vi ud i et trist og tungt skydække, der lå over kysten, og som først gik i delvis opløsning da vi var nået et stykke ind i de store fjorde ved Narsaq. Nærmest som vanligt var der en del vind ude i Kobbermine Bugt, men den kom fra sydøst og vi undgik de store oceandønninger som ellers kan give en solid gyngetur. Der blev ikke vippet mere end alle kunne holde det ud :) Derefter gik turen indenskærs og her var der ikke noget at mærke.
Midtvejs på indenskærsruten omkring Qassimiut begyndte der at dukke en del is op, med enkelte meget store stykker, der var på størrelse med hele fem etages beboelsesejendomme. Flot!
Den kølige vind slap sit greb om os, da vi gik ind mod Narsaq, og enkelte perioder med sol gav landskabet lidt tiltrængt farve. I de sidste timer mod Narsarsuaq sejlede vi i et stemningsfuldt aftenlys og ankom da det var næsten mørkt omkring klokken 22.
Ekstra fotos : HER. Videoklip : HER.

lørdag, juli 30, 2011

Slutspurt.....
Med udrejse i morgen er der flere ting der skal ordnes i løbet af i dag.
Bygning 24 er blevet afsluttet til morgen og blev det sidste stykke arbejde, jeg fik lavet i denne omgang. Det var ikke hele bygningen der blev malet, men primært sydøst- og vestfacaderne, som har fået flest klø af vejrliget. Nu har jeg pakket mit grej sammen og overlader pladsen til den faste maler, der bliver et godt stykke tid endnu.
Til aften skal der pakkes, for den del af min bagage der skal med hjem, skal indleveres i containeren senest i morgen tidlig klokken seks, og det vil i praksis betyde i aften for mit vedkommende ;)
Noget skal med som håndbagage, mens cyklen bliver kørt ud i malerbunkeren og en del sager gemmes væk i et par flyttekasser til næste gang jeg kommer forbi.
Samtidig med pakkeriet skal der også udkittes her i huset :)


Igen forrygende flot vejr, og dermed en fin afslutning på grønlandsturen for denne gang, med tre solskinsdage og fjeldture i rap.
For ud over dagens praktiske gøremål, blev der også tid til en sidste lårstrammer i fjeldet, midt i det hele. En udsigtstur med kig over Ivigtut Mineby, stationen og i retning mod den åbne kyst.
Den var egentlig tænkt en del længere end det den blev, men hele fjeldet var nærmest total invaderet af de små vanvidsfremkaldende fluer, der konstant flyver ind i ansigtet og alle åbninger, og jeg havde selvfølgelig ikke myggenet med :(
På vej ud mod Søndre Løb gik det nogenlunde fint, da en svag vind holdt bæsterne bag mig, men velvidende at det ville blive ulideligt på vej hjem, valgte jeg at vende om tidligere; også med tanke på pakning, aften spisning i barakken o.s.v.
Men..... Jeg kan ikke mindes at have oplevet massive mængder småfluer..... Under alle omstændigheder er jeg meget glad for at runde opholdet af med de sidste dages gode oplevelser. En regn- og gråvejrs periode havde været for trist en afslutning at komme hjem med.


Men det er ikke nødvendigt at stride sig ud i fjeldets fjerne afkroge for at få en god naturoplevelse. Man behøver blot at gå en tur langs Bryggerens Elv på stien langs det korte stykke mellem udløbet og broen, som deler stationsområdet og kommunehusene.
Det gjorde jeg lige før aftensmaden, og her kunne jeg se det er blevet tid for ørrederne at trække op i elvene igen, og gøre klar til den kommende gydesæson.
Det ses særlig godt her hvor elven har et stort fald med flere små vandfald, hvor fiskene kæmper mod den stærke strøm for at komme op. Både ude i selve elven, men også i de små sideløb ses nu springene fisk. En lille begivenhed jeg altid ser frem til når jeg er i Grønnedal på den tid af året :)
Jeg fangede nogle spring på video (Dog ikke prisvindene kvalitet ;)

fredag, juli 29, 2011

En herlig solrig dag :)
En hel fornøjelse at vågne op til klart vejr og flot udsigt over fjorden for første gang i lang tid.
Den start på dagen blev nydt med et krus god kaffe, frisklavet på mit kaffebryggeri på arbejdet. Som en ekstra bonus kunne jeg oppe fra Officersklubben iagttage to moskusoksers morgenbadning nede i vandkanten nær udløbet ved bryggeren Elv. De havde god tid i den stille morgen og fik badet af flere omgange uden at blive forstyrret. Samtidig havde jeg fornøjelsen af selskabet med et par livlige snehareunger der løb lige omkring hvor jeg stod.
Er der noget at sige til man kommer igen og igen?..... ;)

Det gode vejr betød at jeg igen i dag tog fri til vores eftermiddagspause.
Nu skal der vandres mens tid er!
Men lige inden afgang gik jeg en tur i Dalshoppen for sidste gang inden hjemrejsen, for at se om der var noget nyt med skibet som jeg kan bruge. Og jo! Der var kommet en sending 40 liters turrygsække: Perfekt størrelse til dagture, hvor der skal være plads til kogegrej og lidt ekstra tøj. Jeg købte en Helags fra Fjällräven, som afløser min gamle, der var en anelse for lille.
Allerede inden der var gået en time, var den nye i brug og halvvejs op ad en fjeldside i Grønnedalen!
Se den vist og beskrevet : HER.


Ligesom i går gik turen op i højden.
Denne gang til den 600 meter høje top "Store Bratten" på nordsiden af Grønnedalen og herfra over fjeldet til en frodig kløft der fører ned til Laksebunden, og videre ad den gængse sti hjem mod stationen. En god varieret tur der byder på flotte udsigter, vandring på både rå klipper i højden og frodige grønne, næsten skovagtige krat langs små vandfald på vej ned mod laksebunden.
Turen blev hed. Vi havde en varm vindstille dag der var en dansk sommerdag værdig, og måske derfor var det at jeg mødte en hel moskusfamilie, der havde taget ophold i en ganske lille sø for at lade sig afkøle af vandet. Desværre opdagede jeg dem for sent, og nåede ikke at komme på rigtig side i forhold til sollyset for at få taget nogle gode billeder af badedyrene ;)


torsdag, juli 28, 2011

Fra den tidlige morgen var der ellers lagt op til endnu en dag i den regnvåde trædemølle.
Med tæt skydække og småregn, var jeg ikke længe om at finde regntøjet frem og var indstillet på endnu en træg og fugtig arbejdsdag. Men så skete miraklet! Allerede i løbet af formiddagen fik solen magt over skyerne og en opklaring kom ret hurtigt, og hermed blev det en ren fornøjelse at gå udendørs at arbejde :)
Men sol og skyfri himmel betød også et kald fra vildmarken. Det var næsten i en slags panik, jeg bad om fri til vores eftermiddagspause, for hvis nu det gode vejr kun blev her i dag, skulle det udnyttes til en tur i fjeldet. Jeg er jo på vej hjem til DK om tre dage!
Jeg var lynhurtigt i vandretøjet og valgte en fin og meget direkte tur til et af de bedste udsigtspunkter over Ikka Fjorden. Fra en fremskudt klipperyg har man nemlig et flot kig ud af fjorden og fjeldvæggene på begge sider, men også bagud over fjordbunden og videre op i Den Forkerte Kløft og til fjeldene overfor.


På turen viste det sig at højsommeren også er nået op i højden. Den flotte grønlandsk blåklokke (HER) blomstrer både højt og lavt, selv på de højeste toppe finder man dem mellem klipper og sten, og ses med sin blå farve på lang afstand. Utroligt at denne sart udseende blomst kan leve så udsatte steder......
Det samme kan man faktisk også tænke om arktisk perlemorfugl (HER), en sommerfugl jeg kun møder oppe i højfjeldet. Den så jeg også flagre omkring flere steder.
Moskusokser så jeg en del af. De har samlet sig i små familieflokke og opholder sig især omkring de fugtige grønne pletter rundt omkring i fjeldet, hvor der både er mad og drikke. De er kommet i sommertøjet og har smidt det uldne undertøj i pilebuskene i løbet af forsommeren, og bærer nu kun en flot mørkebrun pels ;)
Jo, det blev en dejlig dag og det var tiltrængt med en tur i fjeldet. Til aften er det stadig flot vejr; tør man håbe på en dag mere af samme slags i morgen? ;)

I løbet af natten anløb Aqqaluk Ittuk fra Royal Arctic Line og lå klar til at losse og laste i morges.
En stribe af de små røde containere blev hastigt sat i land og skibet tog videre ud på kysten. Dalshoppen har i Ugeorientering annonceret nye varer med skibet, så nu skal der bare pakkes ud og sættes på hylderne. Jeg smutter nok lige ned og kigger i morgen :)

onsdag, juli 27, 2011

Så kom der igen et krydstogtskib til Ivigtut Mineby.
Denne gang var jeg ikke ude og kigge nærmere på gæsterne, men nøjedes med at følge besøget på afstand, med kig mellem grenene på træerne ved Officersklubben. Den ligger lige ved siden af Bygning 24, hvor jeg arbejder udvendig nu.
Det så ud til det hele forløb, som da "Fram" var forbi for et par uger siden. Skibet, "Hanseatic", lå for anker lidt ude for kysten og gæsterne blev sejlet ind i gummibåde, til en tur på museet og med tid til at gå rundt mellem sten og bygninger. Mens "Fram" fik et helt enestående flot vejr under deres besøg, var dagens vejr i den helt anden ende af skalaen med et regnvejr, der gjorde alt gråt og trist.
Fakta om "Hanseatic" : HER og mulighed for et nærmere kig ombord : HER.


tirsdag, juli 26, 2011

Til morgen var der frit syn over til Kugnait, og her kunne man se toppen har fået et frisk lag sne over de sidste par dage. Der gik dog ikke længe før skyerne igen samlede sig om toppen, mens det i øvrigt klarede op og gav en dag, hvor solen fik lov at skinne i længere perioder. Men det fik også en ende, for da arbejdsdagen sluttede, trak et nyt lag skyer ind over og til aften kom der småregn.
Perioden med tørvejr gjorde at jeg omsider fik afsluttet arbejdet med gavlen på Panbo huset, og hus 99 blev også færdigt.

Her står jeg ved en af stationens vigtige installationer. Det er denne parabol der modtager vores tv signal. Den sigter i retning over den bageste del af Grønnedalen og kan lige nøjagtig "se" tv-satelitten.
I de første år jeg var her, var der en del problemer med modtage forholdene; særlig i dårligt vejr med blæst. Temmelig træls med nul tv, når vejret var dårligt og netop bare indbød til tv kigning. Internet var der heller ikke, så de gamle aviser blev travet igennem igen og igen...... ;)
I dag oplever vi sjældent problemer og har et udbud på ca. 20 kanaler der burde tilfredsstille de fleste. Og netop i dag er der kommet tre nye til.......
--------------------
Jeg nåede lige en hurtig tur langs Bryggerens Elv efter arbejde inden solen forsvandt igen, og fik indsamlet en lille buket blomster på video ;)

mandag, juli 25, 2011

Det fortsatte med regn og blæst det meste af dagen, og det betød at min arbejdsdag foregik indendørs i ½12 hus nr. 99. Jeg nåede så langt, at der kun mangler et par timers arbejde, som jeg vælger at få klaret i morgen tidlig.
Huset ligger nærmest midt i det lille boligområde, og med vinduer i tre retninger er der mulighed for at følge lidt med i både stort og småt.
Flere familier har medbragt hunde hertil, men mindst tre katte er også kommet til. Som det ses på billedet har de fine muligheder for at få et supplement til tørkosten, hvis de selv gider gøre en indsats ;) Denne kat har fanget en gråsisken, som på bedste kattemanér blev kastet rundt og jagtet flere gange inden den til sidst blev spist.
I det hele taget lever småfuglene farligt i ½12 området, hvor man hele tiden ser kattene snige sig rundt i det tætte pilekrat og græsset, og særlig når fugleungerne lige har forladt reden og ikke kan flyve rigtigt endnu, har kattene held med deres jagt.


Til aften luskede jeg ud i gråvejret, og gik op i Grønnedalen for at se hvordan det så ud med den døde moskusokse, som jeg første gang kom forbi d. 30/6. Meget er forsvundet, men stadig kan den døde krop levere føde til dyrelivet i dalen. Da jeg nærmede mig, lettede to ravne modvilligt med noget i næbene........